Atrakcje okolic


Park Mużakowski


Park Mużakowski, inaczej Park Muskau, która to nazwa jest jego nazwą historyczną, został założony w 1. połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej.

Dzisiaj przez Park Mużakowski przebiega korytem Nysy Łużyckiej polsko-niemiecka granica. Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, podzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (woj. lubuskie). Po niemieckiej stronie znajduje się centralna część założenia z głównymi budynkami, ogrodami i pleasuregroundem (ok. 1/3 historycznej kompozycji), po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park (ok. 500 ha). Obie części łączą dwa mosty parkowe, Most Podwójny oraz Most Angielski.

W 2004 r. Park Mużakowski został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO.

źródło: http://park-muzakowski.pl/

ŁUK MUŻAKOWA ŚWIATOWY GEOPARK UNESCO


  Łuk Mużakowa to forma moreny czołowej rozciągająca się od okolic miejscowości Tuplice, przez gminę Trzebiel, Łęknicę, aż po niemieckie Bad Muskau, Weisswasser, Dübern. Transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa został wyróżniony znakiem UNESCO w listopadzie 2015r.

  Bez wątpienia najciekawsze formy natura oraz działalność górnicza zostawiła w okolicy Łęknicy – tutaj też powstała Geościeżka „Dawna Kopalnia Babina”. Przygotowana dla turystów trasa edukacyjno-turystyczna bogata jest w punkty widokowe, 24 m. wieżę obserwacyjną, tablice informacyjne w języku polskim i niemieckim, małą infrastrukturę turystyczną – jej długość to ok. 6 km. Geościeżka robi niesamowite wrażenie swymi formami erozyjnymi, kolorowymi jeziorami, krajobraz ten jest niespotykany nigdzie indziej.

źródło: http://leknica.pl

REZERWAT NAD MŁYŃSKĄ STRUGĄ


Rezerwat nad młyńską strugą leży nad rzeczką Skrodą [zam. Skródą], którą nazywa sie również Młyńską Strugą. Uwagę przyciąga czerwone i pomarańczowe zabarwienie wód rzeki. Rezerwat graniczy z Geoparkiem Łuk Mużakowa. Stanowi fragment charakterystycznego lasu naturalnego mieszanego z bogatym runem właściwym dla borów bukowo-dębowych. Jest jedną z najciekawszych, przyrodniczych i krajobrazowych, atrakcji w tym rejonie. Szlak, przez rezerwat od strony Łęknicy, zaczyna się od ulicy Wiejskiej i wiedzie w pobliżu licznych meandr rzeczki Skrody, do ruin dawnego młyna „Kucyk” – naprawdę warto zobaczyć ten naturlany, bogaty krajobraz. Początek trasy psuje widok dawnego wysypiska śmieci, jednak kierując się od niego w prawo [kierunek południowy-wschód] jest już tylko lepiej. Jest to świetna propozycja dla entuzjastów wycieczek rowerowych. Możecie Państwo podziwiać bogactwo drzewostanu, jak również runa leśnego. Na całej partii poddanej pod ochronę przeważa buk i dąb. Występuje także sosna, lipa, wiąz, modrzew, grab, jarzębiny, klon, jodła, świerk, pojedynczo dąb, buk w II klasie wieku. W podszycie występują: bez, jarząb, świerk, kruszyna, osika, dąb pokrywający 55% powierzchni. W runie występują paprocie: orlica pospolita i nerecznica samcza, śmiałek darniowy, borówka czernica, turzyce, kosmatka owłosiona, fiołek leśny, sałatnik leśny, szczawik zajęczy. Rezerwat obfituje też w wiele gatunków zwierzyny leśnej.

Historia:

Rezerwat „Nad Młyńską Strugą” został założony 15 lipca 1970 roku.
Niezwykle interesujące są ślady, jakie pozostawiły wojska II Armii Wojska Polskiego, które forsowały Nysę Łużycką. Na jednym z buków wyryto napis „19 – IV – 45 BAZIUK front nad Nissą”. W środkowej części rezerwatu napotkać można rów strzelecki i ślady po ziemiance.  Na wielu drzewach widoczne są ślady po pociskach i odłamkach.
Trasa przez rezerwat od strony Łęknicy wiedzie do ruin dawnego młyna i osady „Kucyk”. Odnaleźć można pozostałości dawnego mostku, nasypu po kolejce wąskotorowej, drogi stokowej, a także podstaw wału Cardana, który przenosił napęd ze spiętrzenia wód na turbinę młyna.

źródło: http://leknica.pl